za všetky prihlásené nápady na podporu tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru. Odborná komisia vybrala 35 najlepších, ktoré od Nadácie Poštovej banky získavajú na svoju realizáciu spolu 39 000 €.

Víťazom srdečne gratulujeme!

Viťazným TOP nápadom na základe hlasovania verejnosti sa stáva Realizácia premierového programu "To sme my" Folklórneho súboru Šiňava. Nápad získava prémiu vo výške 1 000 €.

Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania!!!

 • OZ Vienok Vydanie hudobného CD “Záhorácke pjesničky”.

  OZ Vienok

  výška
  grantu
  1000 €

  OZ Vienok

  Cieľom nápadu je nahrávanie a vydanie CD-nosiča, ktorého obsahom budú záhorácke piesne v podaní členov súboru Vienok, bývalých členov súboru a iných spevákov za hudobného sprievodu Ľudovej hudby Andreja Záhorca a Miroslava Buzrlu. Zaznamenajú sa tak vybrané piesne zo „záhoráckych spevníkov“ vydaných Dr. Jankom Blahom.

 • Mravec, n.o Zakúpenie nových krojov pre folklórnu skupinu Drienka.

  Mravec no

  výška
  grantu
  900 €

  Mravec no

  Nezisková organizácia z Veľkého Zálužia spolupracuje s 25-člennou folklórnou skupinou Drienka, ktorá združuje deti, mládež a dospelých. Členovia – deti so svojimi rodičmi – sa učia hrať na píšťalkách a svoje umenie prezentujú na rôznych vystúpeniach. Finančný grant od nadácie bude využitý na nové kroje pre mládež a dospelých.

 • Peter Lužák (fyzická osoba) Vytvorenie priestoru pre odovzdávanie tradície keramikárskeho remesla.

  Peter Lužák

  výška
  grantu
  1000 €

  Peter Lužák

  Zámerom nápadu je odovzdať tradíciu výroby keramiky, vzdelávať v oblasti poznania hrnčiarskej výroby a zachovať tradičné habánske dekory na fajansovej keramike. Autor, ktorý patrí k posledným trom keramikárom venujúcim sa tradičnej keramike na Záhorí, chce zachovať tradíciu výroby v povedomí širokej verejnosti.

 • Mesto Šaľa Realizácia podujatia “Šalianske obyčaje” pri príležitosti oživenia šalianskeho kroja.

  Mesto Šaľa

  výška
  grantu
  800 €

  Mesto Šaľa

  Šalianske obyčaje je názov folklórneho podujatia organizovaného pri príležitosti opätovného oživenia šalianskeho kroja. V Šali pár rokov absentoval folklórny súbor, ktorý by učil predovšetkým mladú generáciu  starým zvykom a obyčajam. Mesto Šaľa a Mestské kultúrne stredisko Šaľa sa rozhodli túto tradíciu obnoviť, a tak v roku 2015 vznikli FS Šaľan a DFS Šaľanček. Cieľom podujatia je pripomenúť širokej verejnosti zvyky, obyčaje a ľudové tradície našich predkov. Finančná podpora od nadácie pomôže realizovať toto podujatie a predovšetkým zhotoviť tradičné šalianske kroje.

 • Kultúrno - záujmový klub Nádas Premiéra nového folklórneho programu a nákup krojov.

  Nadas

  výška
  grantu
  1000 €

  Nadas

  Hlavným cieľom projektu je rozvoj schopností a zručností členov folklórneho súboru, ktorý tento rok pripravuje a nacvičuje novú choreografiu z oblasti Zobora. Na nácvikoch si tanečníci osvojujú prvky ľudového tanca a piesne danej oblasti. Financie z grantu sa použijú aj na nákup krojov. Na premiére nového programu tanečníci predvedú výsledok svojej práce – novú choreografiu pred širokou verejnosťou. Po vystúpení nasleduje tanečný dom pre všetkých.

 • Základná škola s materskou školou, Pohorelá Vianočné vystúpenie detí v Pohorelej a doplnenie krojov, košiel a chološní (nohavíc).

  Pohorela

  výška
  grantu
  1000 €

  Pohorela

  Cieľom nápadu je prostredníctvom Vianočného vystúpenia oživiť vianočné zvyky v Pohorelej a upevniť vianočnú atmosféru. Vďaka podpore nadácie bude možné obnoviť a doplniť ľudové kroje pre deti DFS, zakúpiť nové, ručne vyšívané košele a chološne (doma tkané nohavice zo surovej ovčej vlny) pre DFS Mladosť z Pohorelej.

 • Folklórny súbor Šiňava Realizácia premiérového programu “To sme my” k 20. výročiu založenia súboru.

  Sinava

  výška
  grantu
  1000 €

  Sinava

  Zámerom nápadu je ukázať lokálnej aj širšej verejnosti krásu a vzácnosť lokálneho, čiastočne už zabudnutého folklóru – z mesta Snina a obcí Dlhé a Kamenica nad Cirochou, na základe starých zápisov, audionahrávok a videozáznamov. Autenticky spracované jednotlivé časti programu môžu byť interpretované na výchovných koncertoch na školách v okolí, čo by nekonvenčným spôsobom pomohlo zvýšiť záujem mladých o lokálnu kultúru a dejiny regiónu.

 • Obec Záriečie Vydanie pôvodných piesní Púchovskej doliny na CD a zhotovenie krojov.

  Zariecie

  výška
  grantu
  1500 €

  Zariecie

  Cieľom nápadu je podpora tradícií a zachovanie kultúrneho dedičstva novým vydaním pôvodných piesní z Púchovskej doliny, ktoré zozbieral a vydal vlastným nákladom Ján Geryk v rokoch 1922 a 1926, prepisom ľudových piesní zo starých, už nepoužívaných hudobných nosičov, na CD. Zámerom nápadu je aj vyhotovenie jedinečných, ručne vyšívaných ženských a mužských krojov s osobitnou a rôznorodou výšivkou a propagácia a predstavenie tohto projektu verejnosti.

 • Mgr. Tatiana Drimaj Recka, MA (fyzická osoba) Prezentácia hrnčiarskeho remesla v rámci aktivít krajských múzeí a základných škôl.

  Recka

  výška
  grantu
  1500 €

  Recka

  Cieľom nápadu je priamo sprostredkovať belujské hrnčiarstvo v čo najautentickejšej podobe, sprístupniť tradičný spôsob celej výroby. Autorka nápadu ponúkne prezentáciu tohto remesla v rámci aktivít krajských múzeí alebo aj základných škôl. Chce ukázať deťom starú známu pravdu „Remeslo má stále zlaté dno“ a takisto motivovať a inšpirovať deti k ľudovým remeslám, konkrétne k hrnčiarstvu.

 • Obec Papradno Vydanie publikácie s viac ako 120 znotovanými piesňami a zvykmi z Papradna.

  Papradno

  výška
  grantu
  1200 €

  Papradno

  Hlavným zámerom nápadu je vydanie publikácie, ktorá bude obsahovať viac ako 120 znotovaných piesní, charakteristiku nárečia a zvykov Papradna. Nadviaže tak na ďalšie publikácie, ktoré obec vydala v minulosti, aby sa toto dedičstvo zachovalo aj pre ďalšie generácie nielen pre ľudí z Papradna, ale aj pre širokú verejnosť. Publikácia by bola slávnostne uvedená do života počas Ondrejovských hodov, ktoré sú dôležitou kultúrnou udalosťou obce.

 • Miroslava Rosíková (fyzická osoba) Podpora podujatia “Handľovačka” pre zberateľov krojov, remeselníkov a verejnosť.

  Rosikova

  výška
  grantu
  1800 €

  Rosikova

  Za týmto nápadom stojí realizácia podujatia, na ktorom sa stretnú zberatelia krojov, ľudoví remeselníci, hande-made výrobcovia a predstavia širokej verejnosti svoje výrobky. Podujatie prispeje k oživeniu, zachovaniu krojového vybavenia jednotlivých regiónov, k rozvíjaniu starých remesiel, tradícií ľudovej kultúry a k prezentácii národnej kultúry Slovenska. Vytvorí sa priestor na vzájomné stretnutia, výmenu skúsenosti, poznávanie tradícií, poučenie i oddych. Témou tohtoročného podujatia bude modrotlač, ktorá bude predstavená na odbornej prednáške. Nebudú chýbať ani  burza krojov, jarmok a škola tanca.

 • Ing. Tibor Čičmanec (fyzická osoba) Prezentačné DVD folklórnej skupiny Hájiček a výrobcu trombít pána Ondrejoviča.

  Cicmanec

  výška
  grantu
  1500 €

  Cicmanec

  Cieľom nápadu je vytvoriť unikátny hudobný videozáznam doplnený fotografiami z histórie folklórnej skupiny Hájiček, ktorá v obci pôsobí 38 rokov a výpoveďami starších žijúcich členov a prezentovať prácu obecného ľudového rezbára pána Ondrejoviča, ktorý vyrába rôzne drevené výrobky, ale najmä trombity, na ktorých trúbia členovia spomenutej folklórnej skupiny. Keďže toto remeslo pomaly zaniká, natočením prezentačného videa ho chce autor projektu zachovať aspoň takýmto spôsobom.

 • Viera Ševčíková (fyzická osoba) Oživenie zabudnutého tanca slovenská beseda v Zavare.

  Sevcikova

  výška
  grantu
  1700 €

  Sevcikova

  Vďaka tomto nápadu príde k znovuoživeniu tanca slovenská beseda, ktorý je súborom slávnostných ľudových tancov v krojoch a prvýkrát sa tancoval na Slovensku 28. 10. 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku prvej Československej republiky. Účastníci projektu nacvičia podľa zachovaných dokumentov tento zabudnutý tanec a budú ho prezentovať pri slávnostných podujatiach v obci a v širšom okolí. Pri vystúpení budú prezentovať aj kroje vyšívané zlatou niťou, ktoré patria k najvzácnejším krojom.

 • Súkromná stredná umelecká škola, Žilina Predstavenie tradičných postupov výroby drevených hračiek a modrotlače.

  ssum ZA

  výška
  grantu
  1200 €

  ssum ZA

  Zámerom nápadu je predstaviť žiakom školy a širokej verejnosti tradičné postupy pri výrobe drevených hračiek a možnosti uplatnenia modrotlače v textilnom dizajne prostredníctvom workshopov, tvorivých dielní, besied a výstav. Cieľom je rozvíjať vzťah žiakov a širokej verejnosti ku kultúrnemu odkazu našich predkov a prezentovať tradičné techniky v súčasnom umení a dizajne. Súčasťou projektu bude aj záverečná vernisáž prác. Autori od projektu očakávajú, že prispeje k lokálnemu rozvoju tradičného umenia a zvýši konkurencieschopnosť cieľovej skupiny na trhu práce. Realizáciou projektu sa zvýši povedomie žiakov a širokej verejnosti o kultúrnych tradíciách a zanikajúcich remeslách.

 • Spolok goralského dedičstva Vydanie CD s rozprávkami a povesťami v goralskom nárečí.

  Goralske dedictvo

  výška
  grantu
  1300 €

  goralske dedictvo

  Cieľom nápadu je spracovanie  a preloženie niektorých známych slovenských ľudových rozprávok do jednoduchšej podoby, ich preklad do goralského nárečia obohatený o tóny goralskej hudby a vydanie CD s ich súhrnom. Spracované budú rôzne miestne rozprávky a povesti, napríklad o zbojníkovi Karolickovi pôsobiacom v goralskom regióne.  Spolok plánuje vydať cca 1 000 kusov CD-nosičov, ktoré sa budú distribuovať nielen do škôl, škôlok a rodín  obce Ždiar, ale aj do okolitých goralských obcí, čo by mohlo predstavovať dosah počúvanosti pre približne 3 000 detí a mladých v danom regióne.

 • OZ Kamenná veža Výučba tradičných technológií potrebných na obnovu historickej drevenice.

  výška
  grantu
  1300 €

  Združenie Kamenná veža spravuje historickú drevenicu s hospodárskym dvorom, ktorá je jednou z posledných svojho druhu v obci Kamenica. Po obnove bude slúžiť ako komunitné a kultúrne centrum s prioritným cieľom prezentácie tradičnej kultúry obce a regiónu Horná Torysa. Obnova bude komunikovaná s odborníkmi na historické konštrukcie, využijú sa tradičné materiály a technológie. Zámerom projektu je výučba tradičných technológií, ktorej praktickým výsledkom je obnova drevenice prostredníctvom 4 workshopov vedených odborníkmi. Po obnove bude v drevenici umiestnená expozícia o hrade Kamenica, ľudových tradíciách a kultúrnych i prírodných jedinečnostiach kraja.

 • OZ Klub železných matiek Realizácia folklórneho kalendára “Železná matka 2018”.

  výška
  grantu
  800 €

  Dobrovoľníčky z Klubu železných matiek nafotia kalendár na rok 2018, ktorý sa bude niesť vo folklórnej tematike pod odborným etnografickým dohľadom. Tento nápad budú realizovať po úspešnom nafotení kalendára pre rok 2017, ktorý tvorilo 13 fotografií  mám z Klubu železných matiek v pôvodných, originálnych krojoch vybraných častí Slovenska spolu s piesňami v nárečiach regiónov, z ktorých tieto kroje pochádzali. Každá z piesní niesla príbeh matky, dcéry alebo nevesty. Výťažok z predaja kalendára poputuje na nákup vybavenia na novorodenecké a pôrodnícke oddelenia nemocníc.

 • Obec Horný Tisovník Obnova a ošetrenie výtvarného prejavu Novohradu zachovaného in situ.

  výška
  grantu
  900 €

  Podstatou projektu je spojenie dvoch zámerov. Tým prvým je aktivizácia obyvateľov, ale i dobrovoľníkov do obnovy a ošetrenia najvýraznejšieho výtvarného prejavu niekdajšieho Novohradu. Tým druhým je ošetrenie a obnova typických novohradských, evanjelických, bohato zdobených a tvarovaných kamenných náhrobníkov, štyroch desiatok replík pre Novohrad charakteristických drevených náhrobných dosiek a množstva ďalších kamenných a drevených prvkov na troch starých cintorínoch (dva cintoríny v Hornom Tisovníku a jeden v Dolnom Tisovníku), ktoré prešli v rôznych obdobiach revitalizáciou a ktoré sú svedectvom o bohatstve duchovného sveta a pozoruhodnom výtvarnom cítení evanjelického obyvateľstva na severozápade Novohradu. Ide zároveň o výtvarný prejav – kamennú databázu znakov a symbolov starého Novohradu, ktorá je zachovaná in situ.

 • Jana Fecková (fyzická osoba) Realizácia spoločných kultúrnych vystúpení rómskych a nerómskych detí.

  výška
  grantu
  1000 €

  Cieľom nápadu sú spolupráca, prehlbovanie a utužovanie vzťahov minoritnej skupiny rómskych detí s deťmi majority. Autorka projektu pracuje ako dobrovoľníčka s detskými súbormi obce, v ktorých sú zastúpené obe skupiny detí. Jej snahou je pripraviť spoločné kultúrne vystúpenia (pravidelné kultúrne vystúpenia, vianočné a silvestrovské vystúpenia) týchto dvoch skupín a zblíženie sa občanov obce s rozdielnou históriou a kultúrou. Vďaka podpore nadácie budú môcť zakúpiť materiál na výrobu krojov a zorganizovať spomínané vystúpenia.

 • Miroslava Gavurová (fyzická osoba) Vytvorenie publikácie, ktorá bude historickým exkurzom do života obce.

  výška
  grantu
  1000 €

  Podstatou nápadu je vytvoriť publikáciu, ktorá bude historickým exkurzom do života obce, a to cez celkom konkrétne a osobné vnímanie a pamäť respondentov. Okrem slovných prejavov jej podstatnú časť bude tvoriť obrazová zložka, ktorá bude pochádzať jednak z rodinných archívov účastníkov výskumu, jednak z bohatého fotodokumentačného materiálu, ktorý sa zachoval v pozostalosti miestneho etnografa Jozefa Kolarčíka-Fintického. Respondenti sa budú vracať v spomienkach k najvýznamnejším i všedným udalostiam v živote obce, a to špecificky – cez prizmu osobnej skúsenosti. Audiozáznam ich rozprávania bude potom prepísaný, upravený a zaradený do dvoch základných podkapitol publikácie.

 • Richard Benech (fyzická osoba) Dokumentácia a prezentácia tradície chytania čvíkot (drozdov čvíkotavých) vo Sverepci.

  výška
  grantu
  1000 €

  Zámerom je dokumentácia a prezentácia modernými súčasnými filmovými prostriedkami živých nepoznaných, nezaznamenaných javov tradičnej ľudovej kultúry – etnografík, v tomto prípade tradície chytanie čvíkot (drozdov čvíkotavých) vo Sverepci. S uvedeným javom sú spojené rôzne rozprávania, pracovné nástroje a postupy, technológie prípravy lepu, výstavba objektu „búdi“, starostlivosť o vtáky, bohaté názvoslovie, tradičná kuchyňa, vokálne prejavy. Projekt prípravy filmu je pilotný a budú naň nadväzovať ďalšie dokumenty s podobnými témami, ale z iných obcí a regiónov Slovenska.

 • Jana Kucbeľová (fyzická osoba) Výskum a dokumentácia vyšívacích vzorov z Detvy na bytovom textile a krojoch.

  výška
  grantu
  700 €

  V súčasnosti dochádza k úpadku preberania vyšívaných cudzích motívov a vzorov. Autorka chce prostredníctvom nápadu získavať vyšívané vzory , zaznamenávať ich výnimočné varianty a uplatňovať ich pri výrobe krojov a na bytových textíliách. Takisto chce realizovať prezentáciu vyšívaných vzorov formou výstav a písomnej dokumentácie.

 • OZ Gemerské grúne Zmapovanie historických včelínov na území Gemera a Malohontu.

  výška
  grantu
  1100 €

  Projekt Včelíny Gemera a Malohontu si kladie za cieľ zmapovanie historických včelínov na území tohto regiónu ako zanikajúcej súčasti ľudovej architektúry, ale aj tradičných zvyklostí spojených so včelami a s včelárením. Väčšina z nich už svoju funkciu neplní a postupne zanikajú. V spolupráci s miestnymi včelármi, regionálnymi pracovníkmi, ale najmä s našimi dobrovoľníkmi by autori chceli tieto posledné včelíny zmapovať, nafotiť, zaznamenať ich príbeh, príbeh ľudí, ktorí v nich pracovali so včelami, ako aj kolorit včelárstva v tej-ktorej obci. Zber týchto informácií v teréne by chceli pretaviť do publikácie, ktorá by bola poskytnutá aj knižniciam v regióne. Okrem toho by tieto aktivity boli prezentované aj expozíciou fotografií a historických úľov  v minimálne jednej kultúrnej inštitúcii spojenej s krstom publikácie a výstavou historických úľov získaných počas mapovania.

 • Šafraníci z Turca Vytvorenie inovatívnej metódy výučby ľudovej kultúry a tradičného života remeselníkov.

  výška
  grantu
  900 €

  OZ Edulienka v rámci projektu vytvorí inovatívnu metódu výučby ľudovej kultúry a tradičného života remeselníkov založenú na dramatizovanej hre, ktorá umožní aktívne a spontánne učenie sa vedúce k dlhodobému udržaniu poznatkov a vytvoreniu pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu predkov. Vzdelávacia hra bude určená žiakom základných škôl, pričom do pilotnej hry sa priamo zapojí 40 detí, ktoré budú v školskom roku 2017/2018 žiakmi vo vzdelávacej skupine Edulienka. Okrem samotného vytvorenia hry je cieľom projektu aj rozšírenie metodického materiálu za hranice vzdelávacej skupiny tak, aby ho mohli využiť učitelia základných škôl, prípadne iní pedagógovia/sprievodcovia detí v rámci ďalších vzdelávacích kontextov.

 • Lenka Brandys Franková (fyzická osoba) Výskum a spracovanie materiálov v oblasti svadobných krojov obcí Lešť a Senohrad.

  výška
  grantu
  1000 €

  Cieľom nápadu je výskum a spracovanie  získaných materiálov v oblasti svadobných krojov obcí Lešť a Senohrad. Autorka projektu bude pátrať po (najstaršej) svadobnej fotografii v kroji, po (najstaršom) mužskom a ženskom svadobnom kroji bez fotografie, hľadať potomkov, dedičov starých fotografií, majiteľov starých, pôvodných svadobných krojov nevesty a ženícha. Detailne sa bude venovať všetkým aspektom, ktoré sa týkajú svadobných krojov. Projekt pomôže sceliť lokálnu oblasť prebiehajúceho výskumu, pracovať na vzťahoch, budovať vzťahy, cítiť potrebu záujmu o človeka o dedičstvo predkov. Súčasťou nápadu bude aj putovná výstava svadobnej fotografie a svadobného odevu.

 • OZ Cziffer Zozbieranie starých cíferských mustier na vyšívanie, vydanie katalógu a realizácia súťaže.

  výška
  grantu
  1000 €

  Zámerom je zozbierať staré cíferské mustry na vyšívanie, ktoré v súčasnosti v obci má len zopár veľmi starých občanov. Zozbierané mustry budú publikované v katalógu s jednotnou mierkou tak, aby sa v budúcnosti dali vzory použiť. Súčasťou publikácie budú odborné state o histórii vyšívania v regióne, ako aj odborný popis. Súčasťou projektu bude aj propagácia vyšívania, a to vo forme založenia tradície každoročnej výšivkárskej súťaže Márie Hollósy v obci Cífer „Štyri kategórie výšivky“, pričom jednou z kategórií súťaže bude aj detská výšivka na podporu rozvoja zručnosti vyšívania u novej generácie. Súčasťou súťaže budú výstava mustier, výšiviek a odborná prezentácia o vyšívaní.

 • Martin Babic (fyzická osoba) Elektronická publikácia ľudových zvykov, pamätí a histórie obce Komjatná.

  výška
  grantu
  1000 €

  Hlavnou úlohou projektu je udržať pri živote základné ľudové zvyky, dôležité a charakteristické miesta  či históriu obce. Má za úlohu pripomínať obyvateľom ich korene, prípadne  vysvetliť podstatu zvyklostí či archaického názvoslovia. Nazbierané informácie budú sprístupnené v elektronickej podobe a doplnené o pestrý grafický vizuál. Do projektu sa zapojí aj miestna škola, pre ktorú bude vytvorená inšpiratívna metodika. Samotné výstupy projektu je tak možné využívať okrem propagačných účelov aj ako edukačnú pomôcku na spestrenie vyučovania. Projekt chce prirodzenou a hravou formou dostať folklór a tradície späť medzi ľudí do bežného života.

 • Starohorský banícky cech Richtergrund Zber baníckych piesní, ich notový prepis a publikovanie v knižnej podobe.

  výška
  grantu
  1000 €

  Zámerom nápadu je obohatiť potenciál baníckej piesne, vykonať kvalifikovaný prieskum špecializovane v oblasti baníckeho folklóru zameraného na tradície, spôsob používania – príbehy piesní a zozbierať pôvodné banícke piesne, ktoré doposiaľ neboli publikované. Cieľom výskumu je zber čo najrozsiahlejšieho repertoáru baníckych piesní, ich notový prepis a ich publikovanie v knižnej podobe prostredníctvom publikácie o baníckom folklóre.

 • OZ Šarm Vytvorenie reportáže a brožúry o 12 remeslách z regiónu.

  výška
  grantu
  1000 €

  Autori chcú vytvoriť reportáže o 12 remeslách z regiónu, ktoré sa zachovali ešte do dnešných dní a ľuďoch, ktorí sa im venujú,  či už sú to košikár ujo Floro z Liptovských Revúc alebo Janko Kúkoľ, ktorý sa venuje kožiarstvu. Cieľom je zachovať remeslá našich predkov, spropagovať miestnych šikovných ľudí a vyzdvihnúť  regionálne tradície. Táto séria krátkych dokumentov by mala slúžiť aj na študijné účely pre predmet regionálna výchova. Súčasťou projektu bude aj informačný materiál – brožúra, v ktorej bude popis týchto 12 remesiel. Do tohto projektu chcú autori zapojiť aj mladých nadaných umelcov a dizajnérov.

 • OZ Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie Vydanie knižnej publikácie o folklórnych a remeselných tradíciách v Pukanci.

  výška
  grantu
  1000 €

  Cieľom projektu je vydanie knižnej publikácie o folklórnych a remeselných tradíciách v Pukanci. Na tomto výskume pracovalo občianske združenie od roku 1975 postupným zberom materiálov a dokumentov. Materiál zhromaždený v publikácii by poslúžil na reprezentáciu obce, ktorú pre bohatú históriu baníctva, remesiel, pozostatky mestského hradu s citadelou, ktorou je gotický Chrám sv. Mikuláša s pôvodným gotickým mobiliárom, navštívi ročne okolo 6 000 návštevníkov .

 • Obec Sedliacka Dubová Vydanie knihy “Monografia obce Sedliacka Dubová” s históriou a tradíciami obce.

  výška
  grantu
  1000 €

  Obec Sedliacka Dubová nedisponuje monografiou, ktorá by zachytávala jej históriu, kultúru a tradície. Práve kniha „Monografia obce Sedliacka Dubová“ má za cieľ mapovať históriu a kultúru obce. Kniha zdokumentuje prírodu a okolie obce, historické chotáre, tradície, budovy a osobnosti, ktoré sú spojené s obcou Sedliacka Dubová.

 • Mgr. Zuzana Balážová (fyzická osoba) Vydanie knižnej publikácie o tradičnom odeve obce Príbelce.

  výška
  grantu
  1200 €

  Zámerom projektu je vydanie publikácie, ktorej ako podklad budú slúžiť výskumné aktivity tradičného odevu v Príbelciach. Publikácia bude zameraná na tradičné úpravy ženských hláv vo vybraných obciach Hontu. Od účesov cez detské čepce, party, vence, ženské čepce až pokrytie ženskej hlavy šatkou pri rôznych príležitostiach a vo všetkých variantoch. Kniha bude nápomocná odbornej etnologickej verejnosti, ako aj laickej verejnosti so záujmom o túto problematiku.

 • OZ RODON Klenovec Dokumentácia a prezentácia prvkov tradičnej ľudovej kultúry obce Klenovec.

  výška
  grantu
  1100 €

  Obec Klenovec patrí k významným lokalitám v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Je miestom konania Gemersko-malohontských folklórnych slávností. Projekt zdokumentuje prejavy tradičnej ľudovej kultúry obce Klenovec, ktoré sa ešte zdokumentovať dajú, na základe terénneho výskumu. Cieľom je prispieť k dokumentácii, archivácii, inventarizácii a prezentácii prvkov tradičnej ľudovej kultúry  obce, regiónov Gemer a Malohont. Spracovanie zozbieraného materiálu sa bude realizovať pod dohľadom etnológa a etnomuzikológa. Získaný zozbieraný spracovaný materiál sa bude prezentovať občanom, žiakom ZŠ a v regióne výstavou fotografií, prezentáciou, DVD záznamom a spracovaným bulletinom.

 • Jozef Spišák (fyzická osoba) Terénny výskum a kompletizácia tradičného ľudového odevu regiónu Abov.

  výška
  grantu
  1300 €

  Cieľom nápadu je terénny výskum a kompletizácia tradičného ľudového odevu ako znaku rozdielov a odlišností jednotlivých obcí regiónov Slovenska. Rozmanitosť, krása a diverzifikácia na tak malom území a na tradície bohatom území Slovenska, ako je región Abov. Výsledkom budú foto- dokumentácia krojov,  podrobný popis kroja a jeho súčastí,  archivácia, ochrana získaných informácií a ich prezentácia. Výskum bude prebiehať v spolupráci s rôznymi etnológmi, odborníkmi, lokálpatriotmi, so súkromnými zberateľmi, s obyvateľmi obcí a ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú kultúrnemu a spoločenskému životu.

 • Milan Hronček (fyzická osoba) Vydanie knihy s CD o známom podpolianskom muzikantovi Jánovi Hrončekovi z Hriňovej.

  výška
  grantu
  1300 €

  Výsledkom nápadu bude kniha s CD prílohou a doteraz nepublikovaným fotografickým materiálom, ktorá  má priblížiť čitateľom život slávneho podpolianskeho muzikanta Jana Hrončeka z Hriňovej od jeho detstva až po súčasnosť – vzácne a nepoznané momenty z histórie hudobného folklóru v Hriňovej a na Podpoľaní. Predstavenie knihy sa uskutoční na verejnom vystúpení 20. 8. 2017 v Hriňovej - Raticovom vrchu.

Harmonogram
Harmonogram

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantového programu mailom. Výsledky 1. kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.napadprefolklor.sk najneskôr do 9. 6. 2017.

Od 9. 6. 2017 do 19. 6. 2017 bude prebiehať na stránke www.napadprefolklor.sk hlasovanie o najlepší projekt, ktorý získa prémiu 1 000 € na lepšiu realizáciu nápadu.

Adresa sídla

Nadácia Poštovej banky
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

E-mail: nadacia@pabk.sk

IČO: 42 127 912
DIČ : 2022476434

Kontakt pre žiadateľov

Správkyňa

Hana Tarabová
Telefón: +421 911 700 005
E-mail: nadacia@pabk.sk

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej banky

Lýdia Žáčková
Telefón: +421 910 511 452
E-mail: pr@pabk.sk


Hlasovanie

Pre započítanie hlasu je potrebné zadať nasledovné údaje:

Súhlasim so spracovaním osobných údajov
 

Ľutujeme,

z tejto adresy už bol hlas zaregistrovaný.

Ďakujeme,

Váš hlas bol úspešne zaregistrovaný.
Bol Vám odoslaný email s inštrukciami.

Ďakujeme,

Váš hlas bol úspešne započítaný.

Ľutujeme,

z tejto adresy už bol hlas zaregistrovaný.