NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Ako nás môžete podporiť?

Dokumenty na stiahnutie

Vaša podpora nadácii

Už 10 rokov pomáha Nadácia Poštovej banky tam, kde je to potrebné. Aj vďaka Vám a Vašim finančným príspevkom môžu svetelné lúče nášho nadačného majáku svietiť intenzívnejšie a na viaceré miesta. Podporiť nás môžete aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.

  • Právnické osoby do 31. 3. 2017

Daňové priznanie právnických osôb

Právnické osoby môžu asignovať 2% iba v prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5% zaplatenej dane.

  • Fyzické osoby - zamestnanci do 30. 4. 2017 je potrebné na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska súčasne podať vyplnené:

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%)

Potvrdenie o zaplatení dane

Boli ste počas minulého roku dobrovoľníkom, odpracovali ste najmenej 40 hodín a máte o tom k dispozícii potvrdenie? Ak áno môžete zo svojich daní poukázať 3% na dobrú vec.