NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Darujte 2%

 

Ako nás môžete podporiť

Už 7 rokov pomáha Nadácia Poštovej banky tam, kde je to potrebné. Aj vďaka Vám a Vašim finančným príspevkom môžu svetelné lúčne nášho nadačného majáku svietiť intenzívnejšie a na viaceré miesta. Podporiť nás môžete aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.

  • Právnické osoby do 31. 3. 2016

Daňové priznanie právnických osôb

Právnické osoby môžu asignovať 2% iba v prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5% zaplatenej dane.

  • Fyzické osoby - zamestnanci do 30. 4. 2016 je potrebné na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska súčasne podať vyplnené:

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%)

Potvrdenie o zaplatení dane

  • Fyzické osoby do 31. 3. 2016

Daňové priznanie fyzických osôb Typ A

Daňové priznanie fyzických osôb Typ B

Boli ste počas minulého roku dobrovoľníkom, odpracovali ste najmenej 40 hodín a máte o tom k dispozícii potvrdenie? Ak áno môžete zo svojich daní poukázať 3% na dobrú vec.

Ďakujeme za Vašu podporu, ktorá pomáha plniť sny iných.