NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

DEŇ VODNÝCH HIER, Aquapark Senec, 4.mája 2009