NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Naše projekty

Každý rok prinášame radosť do života mnohým ľudom dlhodobými, ale aj novými projektami.