NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2011

Túžba po dobrodružstve sa skrýva v každom dieťati. Preto sme v roku 2011 pripravili zaujímavé aktivity, v ktorých deti prejavili nielen športového ducha, ale aj svoje vedomosti.

OZ Športová rodina pre všetkých

Od roku 2011 deti z OZ Športová rodina pre všetkých trénujú už v troch mestách – v Komárne, Trenčíne a Piešťanoch. Deti patriace do komárňanského Kanoe klubu sa zúčastnili viacerých súťaží a dosiahli aj významné úspechy, napríklad 1. miesto na majstrovstvách Slovenska, ako aj ďalšie úspechy v rôznych kategóriách a disciplínach. Trenčianske deti pretekajú za telovýchovnú jednotu Slávia Športové gymnázium Trenčín. O ich šikovnosti svedčia výborné výsledky z majstrovstiev Slovenska, ako aj viaceré popredné umiestnenia v iných súťažiach. Deti si z minulého roka odniesli nielen zážitky ale aj množstvo nových priateľstiev.

GALÉRIA Štrbské Pleso, Hotel Borovica

Letný kemp Martiny Moravcovej

Plavecký kemp Martiny Moravcovej vytvoril aj v roku 2011 príležitosť pre desiatky detí zdokonaliť svoj plavecký talent pod vedením majsterky sveta, ktorá má na konte 67 svetových medailí. Počas troch týždňových turnusov sa kempu zúčastnilo až 152 detí vo veku od 10 do 15 rokov. V tejto obrovskej skupine sa objavili aj plavecké talenty z minulého ročníka, či mladí reprezentanti.

Prostredníctvom NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY sa deti zo sociálne slabších pomerov mohli uchádzať o tzv. divokú kartu. Na základe určených kritérií správna rada NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY dôkladne posúdila každú žiadosť o túto kartu. Výsledkom bola bezplatná účasť 6 detí s divokou kartou a 36 najlepších plavcov na Letnom plaveckom kempe. 2. ročník Letného plaveckého kempu si z každej strany vyslúžil príjemné ohlasy.

Hokejová škola Zdena Cígera

Hokejová škola Zdena Cígera patrila v roku 2011 k našim novinkám. Projekt vznikol na základe myšlienky bývalého reprezentanta a trénera Zdena Cígera v spolupráci s NADÁCIOU POŠTOVEJ BANKY pomáhať deťom, ktoré sú zapálené pre hokej, no finančná situácia ich rodičov im nedovoľuje aktívne sa zapojiť. Hokejová škola je určená deťom od 6 do 12 rokov, pretože práve v tomto rannom veku je rozvíjanie ich talentu najdôležitejšie. Cieľom tohto dlhodobého projektu je vyhľadávať deti s nadaním na hokej zo sociálne slabšieho zázemia a pomôcť im dostať sa do hokejových klubov.

Mládež z plaveckého klubu SPK Bratislava

Plavecký klub SPK Bratislava, sa umiestnil na viacerých popredných miestach na plaveckých súťažiach doma aj v zahraničí. Ako klub získali najvyšší počet medailí na dvoch súťažiach, v Nových Zámkoch a v Dolnom Kubíne. Z rakúskeho Schwechatu si priviezli 6 zlatých medailí a medzi klubmi tak získali druhé miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky 2011 získali 39 zlatých, 33 strieborných, 36 bronzových medailí a 29 rekordov SR. V rámci prípravy na plavecké preteky sú nevyhnutné pravidelné tréningy a sústredenia, na ktorých si športovci trénujú vytrvalosť, vylepšujú techniku plávania a dodržujú správnu životosprávu. Vďaka podpore NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY mohli mladí členovia klubu tento rok absolvovať 3 takéto sústredenia.

GALÉRIA Sústredenie SPK Senec

Škola v múzeu

Vďaka projektu Škola v múzeu sa NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY v roku 2011 plnohodnotne zapojila aj do podpory vzdelávania. Projekt Slovenského národného múzea prináša školu a múzeum deťom bližšie prostredníctvom atraktívnych interaktívnych programov. Zapojením NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY do projektu sa Škola v múzeu rozrástla aj o sociálny rozmer. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na sprístupňovanie kultúrnych aktivít, poskytovanie vstupu zdarma a nákupu pomôcok. Deti z detských domovov a sociálne slabších skupín dostali vďaka tejto podpore možnosť v rámci celého Slovenska spoznávať históriu Slovenska interaktívnou formou v neformálnom prostredí.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporila v roku 2011 projekt prvý krát. Podpora smerovala na vzdelávacie aktivity a programy v ôsmych múzeách na celom Slovensku. Napríklad v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý kameň nadácia podporila celkovo 5 edukačných programov. Osobitná prehliadka bola zameraná na tému stavebného vývoja hradného areálu a nadobudnuté poznatky o stredovekej architektúre deti zužitkovali v tvorivej dielni nazvanej Tajomný hrad Modrý kameň. Oddelenie múzejnej pedagogiky a prezentácie SNM v spolupráci s NADÁCIOU POŠTOVEJ BANKYzorganizovalo prvý detský denný letný tábor, ktorého sa zúčastnili deti zamestnancov Poštovej banky a 20 detí zo sociálne slabších rodín žijúcich prevažne v Bratislave. Do tohto projektu sa zapojilo 5 rôznych múzeí SNM, ktoré pod zaujímavým konceptom „Brány času Bratislavy “ odkrývali tajomstvá hlavného mesta. Krásna oblasť Slovenska – Spiš sa niesla v duchu zbraní. Nebojte sa, nestrieľalo sa. 505 detí z materských a základných škôl sa započúvalo do prednášky odborného lektora, ktorý ich slovom, ako aj praktickou ukážkou oboznamoval s chladnými a strelnými zbraňami. Malí diváci si historické zbrane rôznych období mohli pozrieť aj naživo vďaka bohatému fondu militárií SNM – Spišského múzea.Ďalšie vzdelávacie programy prebiehali aj v ostatných kútoch Slovenska v SNM – Múzeum Bojnice, SNM – Múzeum Betliar, SNM – Múzeum Martin, SNM – Myjava a SNM – Hudobné múzeum Dolná Krupá. Zásluhou ich jedinečného zamerania a s pomocou NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY dostalo mnoho detských návštevníkov príležitosť spoznávať život v minulosti, kultúrne a ľudové tradície, alebo prežívať strhujúce príbehy.