NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2012

V roku 2012 sme priniesli radosť do života mnohým ľudom dlhodobými, ale aj novými projektmi.

Arteterapia – OZ Domov Dúha

Cieľom projektu je plnohodnotné a efektívne využitie voľného času prostredníctvom arteterapie. Deti a mladiství z Krízového strediska DÚHA majú vďaka tomuto projektu možnosť vyrovnať sa s ich životným príbehom a získať pozitívne zážitky a skúsenosti.

Integrácia – OZ Pons

Úlohou Detského denného letného integračného tábora je integrovať zdravotne postihnuté deti a mladistvých do spoločnosti, a tým ich podporiť pri vytváraní kamarátstiev a prekonávaní medziľudských bariér. Tábor bude prebiehať v Banskej Bystrici počas celých letných prázdnin 2012.

GALÉRIA PONS tábor leto

Hipoterapia – OZ Hipko

Projekt umožňuje najmä sociálne znevýhodneným deťom s rôznymi poruchami ako poruchy správania, pozornosti, dyslexia, hyperaktivita a pod. zlepšovať ich pozornosť, jemnú motoriku, odstraňovať poruchy reči, rozvíjať ich schopnosti a integrovať ich do normálneho sociálneho prostredia.

Mažoretky a Letný denný tábor Hamuliakovo – OZ Hamuliakovské deti

Projekty sú venované deťom vo veku 6 – 18 rokov z Hamuliakova a okolia, osobitne tým zo sociálne slabších rodín. Skrze projekt Mažoretky SUNNY sa môžu rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti hamuliakovských mažoretiek vrátane podpory integrácie detí z rôznych spoločenských skupín. Projektom Letný denný tábor Hamuliakovo 2012 sa umožní deťom z Hamuliakova a okolia navzájom sa spoznať a zmysluplne využiť voľný čas prostredníctvom vyváženého a zaujímavého programu.

OZ Inštitút hokejových štúdií

Projekt „Hľadáme nové hviezdy“ podporuje športové aktivity detí a mládeže na novovybudovaných športoviskách. V prvom polroku 2012 je naplánovaná výstavba otvoreného hokejového ihriska v meste Spišské Vlachy, ktoré sa bude využívať najmä na realizáciu Školskej hokejbalovej ligy. Deťom tak bude poskytnutý nielen priestor, ale aj príležitosť na zmysluplné využívanie voľného času.

GALÉRIA Poštová banka Aréna

Dhodobé projekty

V roku 2012 bude NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY aj naďalej podporovať dlhodobé športové projekty známych osobností – Martiny Moravcovej, Juraja Baču a Zdena Cígera, ktoré sa venujú rozvíjaniu mladých talentov vo viacerých športoch. Dôležitou oblasťou pôsobenia nadácie je aj oblasť vzdelávania, v rámci ktorej bude pokračovať v podpore projektu Slovenského národného múzea.

GALÉRIA Veľká cena Váhu 2012

GALÉRIA Škola v múzeu

Individuálne žiadosti

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY bude aj v roku 2012 posudzovať individuálne žiadosti jednotlivcov a organizácií o podporu, ktoré podliehajú posúdeniu a schváleniu správnej rady nadácie.

Zamestnanecké projekty

Zamestnanci Poštovej banky dlhodobo podporujú rôzne dobrovoľnícke aktivity a zanietene pomáhajú viacerým projektom a občianskym združeniam. Od roku 2011 registrujeme v nadácii čoraz viac takto ladených podnetov od zamestnancov Poštovej banky, čím potvrdzujú, že pomáhať ich skutočne baví. Aj preto sa v roku 2011 NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY rozhodla vyčleniť časť prostriedkov práve na podporu zamestnaneckých projektov. Výsledkom bola podpora piatich projektov, ktoré sa postupne začnú realizovať počas roka 2012.