NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2014

Vďaka našim projektom sa nám podarilo aj v roku 2014 vyčariť úsmev na tvári mnohým deťom.

Zamestnanecké projekty

Zvedavá akadémia: Workshop pre deti

Počas jednej augustovej nedele  sa konal jednodňový workshop Zvedavej akadémie pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a mnohodetných rodín. Na základe hlasovania zamestnancov Poštovej banky, NADÁCIA finančne podporila túto skvelú aktivitu. Pod dohľadom nadšencov z radov zamestnancov deti strávili deň plný logických hier a zábavy. Naučili sa na akom princípe funguje ponorka, každý si jednu postavil a odskúšal na jazere Kuchajda.

Zamestnanecký grantový program MAJÁK

V septembri NADÁCIA spustila grantový program MAJÁK, ktorí je určený zamestnancom skupiny Poštovej banky. Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci získať finančnú podporu na verejnoprospešné aktivity a projekty, ktorým sa aktívne venujú vo voľnom čase.

Nadačné projekty

Mengusovský bežkársky raj

Naplnenie svojho verejnoprospešného účelu dosiahla nadácia aj prostredníctvom ďalšieho vlastného projektu, ktorý sa začal realizovať na jeseň 2013. Jeho cieľom bolo vyznačenie bežkárskych trás v nádhernej tatranskej prírode pri obci Mengusovce, ktoré bolo vytvorené prostredníctvom kilometrovníkov na trase a orientačných tabúľ. Celková dĺžka vyznačených bežkárskych okruhov je 16 km a plánuje sa v budúcnosti rozširovať.Medzi Svitom a Mengusovcami pribudol začiatkom leta Náučný chodník Kimbiark dlhý 13 kilometrov. Vďaka nemu sa návštevníci tohto kraja dozvedia viac o miestnej faune a flóre. Náučný chodník je výsledkom práce žiakov Základnej školy Komenského vo Svite, ktorí projekt realizovali vďaka finančnej podpore Nadácie Poštovej banky. Slávnostné otvorenie Náučného chodníka sa uskutočnilo 3.7.2014.

GALÉRIA Náučný chodník Kimbiark

Tvorivý ateliér Poštovky

Aj v tomto roku podporuje Nadácia kreativitu našich zamestnancov a zároveň možnosť pomôcť deťom, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Tvorivý ateliér Poštovky je obľúbená aktivita, vďaka ktorej si zamestnanci môžu osvojiť nové techniky výroby darčekových predmetov napr. šperkov. Následne ich vo voľnom čase vyrábajú a v rámci veľkonočných alebo vianočných trhov, ktoré sa v Poštovke konajú ich predávajú svojim kolegom za dobrovoľný príspevok. Celý výťažok z tohto predaja putuje do konkrétneho projektu na pomoc deťom.  

Dlhodobé projekty

Športová rodina pre všetkých:

V spolupráci s NADÁCIOU POŠTOVEJ BANKY vedie tento projekt olympijský víťaz v kanoistike Juraj Bača. Už od roku 2008 pomáha nadácia deťom z detských domovov a zo sociálne slabších rodín rozvíjať ich športové nadanie. Zameriava sa na prácu s deťmi, ktoré rady športujú a venujú sa kanoistike, no nepriaznivá finančná situácia či zlé sociálne pomery im nedovoľujú tento talent rozvíjať. Mnohé z nich vďaka projektu zabodovali aj na majstrovstvách Slovenska. Vďaka jedinečnej šanci a vytvoreniu vhodných tréningových podmienok sa podarilo viac ako 50 deťom úspešne začleniť do športových oddielov.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej:

Už od roku 2010 je naša Nadácia hrdým partnerom úspešného projektu s názvom Letný plavecký kemp Martiny Moravcovej. Jeho hlavnou ambíciou je rozvoj a podpora mladých plaveckých talentov, zlepšovanie plaveckých techník, tréningy vo vode aj na suchu a diskusie na tému zdravej výživy. Martina Moravcová letný kemp osobne vedie a delí sa s deťmi nielen o cenné rady v plávaní, ale aj o zážitky z rôznych súťaží a turnajov, ktoré sama úspešne absolvovala. Tento rok sa plavecký kemp konal už po 5 krát a v plaveckom bazéne sa počas troch augustových turnusov vystriedalo 164 plaveckých talentov. Nadácia tak ako po minulé roky aj tento rok finančne podporila 36 najlepších plavcov, ktorí mali možnosť kemp absolvovať zadarmo. Okrem toho Správna rada Nadácie udelila tzv. 6 divokých kariet,  ktoré umožňujú uhradiť pobyt ďalším šiestim deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

GALÉRIA Plavecký kemp Martiny Moravcovej

SPK Plavci Bratislava:

V plaveckom klube SPK Bratislava športuje približne 220 detí. Cieľom podpory klubu je vychovávať a podporovať talentovaných športovcov aj zo sociálne slabších rodín. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporuje tento klub prostredníctvom financovania pravidelných tréningov a sústredení, na ktorých si športovci trénujú svoju vytrvalosť, vylepšujú techniku plávania a dodržujú správnu životosprávu.V auguste absolvovali plavci z SPK Bratislava letné kondičné sústredenie na Táloch. V poradí išlo o 3.sústredenie, ktoré sa konalo za podpory Nadácie Poštovej banky. Na sústredení sa 43 mladých plavcov pripravovalo na nadchádzajúcu sezónu.Klub získal prvenstvo na mnohých slovenských, ako aj medzinárodných pretekoch a v roku 2013 sa umiestnil na treťom mieste v Slovenskom pohári družstiev. V rámci majstrovstiev SR vybojoval v minulom roku najväčší počet medailí – 50 bronzových, 51 strieborných a 50 titulov majstra Slovenska.

GALÉRIA SPK Plavci Bratislava

Škola v múzeu

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY sa od roku 2011 aktívne zapája do podpory v oblasti vzdelávania, pričom svoju pomoc zamerala na dlhodobý projekt Škola v múzeu, ktorý realizuje v spolupráci so Slovenským národným múzeom. Pod hlavičkou tohto projektu sa organizujú denné a pobytové tábory na slovenských hradoch. Tento rok sa deti mohli preniesť do histórie a vyskúšať si ako sa žilo na Bratislavskom hrade a  hrade Červený kameň. Vďaka podpore Nadácie prebiehajú v tomto roku v SNM aj tieto programy:

  • Čo všetko sme videli v múzeu: program bol zameraný na žiakov základných škôl a deti predškolského veku, ktoré sa v Múzeu židovskej kultúry dozvedeli hravou formou viac o židovských tradíciách.
  • Hra na minulosť:  v rámci tohto programu deti absolvujú interaktívnu prehliadku expozície Múzea v Bojniciach, počas ktorej sa dozvedia viac o histórií, bývalých majiteľov zámku, vyskúšajú si dobový odev a prehliadku si spestria spevom a hrou na hudobnom nástroji.
  • Odokryme minulosť: cieľom tejto aktivity je podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

K ďalším vzdelávacím programom v rámci projektu Škola v múzeu patria: Veselé štvrtky v múzeu, vzdelávací program Dotkni sa stredoveku a tvorivé dielne o živote Rusínov.

Individuálne žiadosti

Nadácia Poštovej banky od svojho založenia pravidelne poskytuje finančnú podporu pre individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aj v tomto roku Nadácia vyčlenila finančné prostriedky, o ktoré môžu požiadať jednotlivci prostredníctvom vyplnenia našej online žiadosti. Našim cieľom je pomáhať tam, kde je pomoc potrebná. Ďakovné listy od ľudí, ktorým Nadácia za sedem rokov pomohla sú toho dôkazom.