NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Naše projekty

Záleží nám na vzdelaní, folklóre, podpore komunít, dobrovoľníctva a tiež budúcnosti našej spoločnosti. Preto podporujeme aktivity, ktoré sa snažia robiť z nášho sveta lepšie miesto pre život.