NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

DLHODOBE PROJEKTY

Škola v múzeu

Od roku 2011 Nadácia Poštovej banky realizuje so Slovenským národným múzeom projekt Škola v múzeu. Vďaka finančnému grantu našej Nadácie sa v múzeách po celom Slovensku realizujú interaktívne vzdelávacie workshopy a výstavy pre deti a mládež.