NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

NADAČNÉ GRANTY

Nápad pre 3 generácie

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku. Grantový program Nápad pre 3 generácie má za úlohu podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať. Nápad pre 3 generácie opäť otvoríme na jeseň 2019.

Nápad pre školy

Zmena postoja ľudí k peniazom musí prísť už od základu. Vďaka grantovému programu Nápad pre školy naučíme deti narábať s peniazmi už na základných školách. Cieľom tohto projektu je urobiť samotné štúdium atraktívnejšie, dostupnejšie, ale predovšetkým využiteľnejšie v ich ďalšom „dospeláckom“ živote.

Nápad pre folklór

Grantový program je zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór, pretože nám záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a chceme priložiť ruku k jeho zveľaďovaniu.  Medzi najlepšie nápady prerozdelíme až 40 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky. Grant Nápad pre folklór opäť otvoríme na jar 2019.