NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Novinky

Najnovšie články

Nadácia Poštovej banky otvára 3. kolo zamestnaneckého grantu

Nadácia Poštovej banky 1. októbra otvorila 3. kolo zamestnaneckého grantového programu MAJÁK, ktorý je určený všetkým zamestnancom skupiny Poštovej banky.  Prostredníctvom tohto programu majú zamestnanci možnosť získať finančné prostriedky na verejnoprospešné aktivity či projekty, ktorým sa venuj...

celý článok

Plavecký talent nie je náhoda – presvedčilo sa o tom 185 detí v Kempe Martiny Moravcovej

Brány Plaveckého kempu Martiny Moravcovej sa pre tento rok síce zatvorili, pre 185 účastníkov sa však zároveň otvorili nové možnosti napredovať a rozvíjať svoj talent. A to vďaka radám a skúsenostiam, ktoré im počas troch týždňov odovzdávala naša najúspešnejšia plavkyňa. Šiesty ročník kempu navyš...

celý článok

Leto na slovenských hradoch

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY v spolupráci s referátom múzejnej pedagogiky Slovenského národného múzea  aj tento rok pripravila pre deti zamestnancov Poštovej banky a SNM jedinečný pobytový a denný tábor na slovenských hradoch. Druhý júlový týždeň sa už po štvrtý krát otvorili dvere  pobytového tábora...

celý článok

Staršie články

Archív