NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

16 trojgeneračných nápadov dostalo zelenú na svoju realizáciu

Poznáme najlepšie trojgeneračné projekty! Komunitná záhrada v Hlohovci, dom remesiel vo Vidinej, knižné búdky na detských ihriskách v Považskej Bystrici, klubovňa troch generácií v obci Korytárky, dažďové záhrady vo Veľkých Turovciach a mnohé ďalšie. Aj tieto dobrovoľnícke projekty podporí Nadácia Poštovej banky v rámci grantového programu Nápad pre 3 generácie celkovou sumou 20 tis. eur.

„Veľmi ma teší, že ľudia na Slovensku majú stále väčší záujem zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít. Pomoc druhým sa čoraz viac stáva záležitosťou nielen vybraných skupín, ale všetkých troch generácií. Ľudskosť patrí aj medzi naše hodnoty, a preto sa snažíme podporovať práve komunity a regióny, kde často chýbajú prostriedky na realizáciu dobrovoľníckych projektov,“ uvádza Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky a ambasádor projektu Nápad pre 3 generácie.    

O narastajúcom počte tých, ktorí vo svojom voľnom čase dobrovoľníčia svedčí aj množstvo zaregistrovaných projektov. Tento rok totiž bolo do grantového programu prihlásených takmer 400 nápadov, čo je o 170 viac, ako v prvom kole. Hodnotiaca komisia spomedzi nich vybrala 16, ktoré podporí v celkovej sume 20 tis. eur. Do rozhodovania o najlepšom projekte mala možnosť zapojiť sa aj verejnosť. Hlasujúci rozhodli, že bonusových 500 eur získa projekt „CykloKorytničky“. V rámci neho Nadácia Poštovej banky podporí vybudovanie oddychových miest na náučno-relaxačnej trase z Ružomberka do Korytnice.  

„Sme radi, že práve náš projekt oslovil ľudí natoľko, že získa finančný bonus navyše. CykloKorytnička je svojou náročnosťou určená pre všetky vekové skupiny, no jej dĺžka si vyžaduje vybudovanie niekoľkých odpočinkových miest. Cieľom projektu je vyčistenie okolia, vyrovnanie terénu a vybudovanie zastrešených odpočívadiel dobrovoľníkmi všetkých vekových kategórií,“ uvádza  Kvetoslava Legerská, referent projektov a grantov mesta Ružomberok.

Grantový program Nápad pre 3 generácie je zameraný na podporu spolupráce a vzájomného zdieľania skúseností medzi troma generáciami, teda deťmi a mladými, ľuďmi v aktívnom veku a seniormi. O finančnú podporu sa môžu uchádzať aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie, školy, zariadenia pre seniorov a samosprávy. Hlavnými kritériami pri posudzovaní nápadov je počet a miera zapojenia ľudí rôznych generácií, prínos pre komunitu  a originalita. Ďalšie kolo grantového programu otvorí Nadácia Poštovej banky na jar 2017. Prehľad podporených projektov v ročníku 2016/2017 nájdete na http://www.pre3generacie.sk/.