NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Grantový program Nadácie Poštovej banky Nápad pre 3 generácie

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku. Nadácia Poštovej banky sa preto opätovne rozhodla podporiť aktivity dobrovoľníkov a otvára 3.kolo úspešného grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Cieľom  nášho grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať. Nápady, ktoré spájajú tri generácie nám môže verejnosť zasielať od 26.septembra, pričom maximálna výška finančnej podpory pre jeden projekt je 2 000 Eur. Radi podporíme trojgeneračné nápady z oblasti  vzdelávania, športu, sociálnej starostlivosti, zdravého životného štýlu, obnovy a úpravy verejných priestranstiev.

Tretie kolo grantu nadväzuje na dve predchádzajúce, ktoré boli veľmi úspešné. V roku 2016 podporila Nadácia sumou 20 000 Eur celkovo 16 skvelých trojgeneračných projektov ako napríklad Komunitnú záhradu občianskeho združenia Samaria, výstavbu oddychových miest Cyklokorytničky v Ružomberku, knižné búdky v Považskej Bystrici či športové krúžky pre rodiny a seniorov.

„V minulom roku nám do grantového programu prišlo rekordných 392 nápadov, čo nás naozaj prijemne prekvapilo. Preto sme sa v tomto roku rozhodli navýšiť celkovú sumu, ktorú prostredníctvom grantu prerozdelíme na 30 000 Eur. Vďaka tomu budeme môcť podporiť ešte viac zmysluplných a inovatívnych projektov, ktoré spoja 3 generácie a umožnia im tráviť čas spoločne.“ uvádza Hana Tarabová , správkyňa Nadácie Poštovej banky.

Všetci, ktorí prejavia záujem zapojiť sa do grantu môžu zaslať svoje nápady do 7.novembra prostredníctvom online formuláru, ktorý nájdu na web stránke našej Nadácie. V prvej fáze vyberie hodnotiaca komisia Nadácie Poštovej banky najlepšie nápady, ktoré podporí celkovou sumou 29 000 eur. Následne v druhej fáze bude môcť verejnosť zahlasovať na webe www.pre3generacie.sk za TOP projekt, ktorý získa bonus vo výške 1 000 eur. O finančnú podporu sa môžu uchádzať aktívni občania, iniciatívy, verejnoprospešné organizácie, školy a škôlky, zariadenia pre seniorov a samosprávy. 

Už teraz sa tešíme na množstvo zaujímavých a inovatívnych nápadov, ktoré nám zašlete.