NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Leto na slovenských hradoch

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY v spolupráci s referátom múzejnej pedagogiky Slovenského národného múzea  aj tento rok pripravila pre deti zamestnancov Poštovej banky a SNM jedinečný pobytový a denný tábor na slovenských hradoch.

Druhý júlový týždeň sa už po štvrtý krát otvorili dvere  pobytového tábora pre deti zamestnancov skupiny Poštovej banky a SNM. Deti si počas jedného týždňa opäť mohli vyskúšať na vlastnej koži život na stredovekom hrade Červený kameň. Program, ktorý im pripravili vedúci tábora ich preniesol aspoň na chvíľu do dôb minulých. Prvý deň sa oboznámili s dejinami hradu, jeho tajomstvami a legendami. Postupne sa z nich stali rytieri a dvorné dámy, stretli sa so stredovekými bojovníkmi a pod vedením šermiarov sa naučili techniku obkľúčenia hradu. V hradom parku si zajazdili na koňoch, poľovníci im prezradili ako v minulosti šľachta lovila zver a čas si deti našil aj na návštevu u sokoliarov. Naučili sa historické tance, ktoré si neskôr večer mohli precvičiť  na stredovekej diskotéke. Plný zážitkov, spomienok a dojmov sa malí hradní páni a dámy rozlúčili s táborom v hradných pivniciach, kde rodičom predviedli nacvičený program.

O necelý mesiac sa pre deti otvorili brány ďalšie krásneho hradu. Takto krát ich na týždeň v rámci denného tábora prichýlil hrad Bratislavský. Deti sa pred vysokými teplotami, ktoré vládli druhému augustovému týždňu, schovali za vysoké kamenné múry. Počas piatich dní tam objavili naozaj veľa. Pozreli si výstavy o prvej svetovej vojne, Ľudovítovi Štúrovi  a Veľkej Morave. Previezli sa na vláčiku, navštívili parlament a podhradie. Dostali sa aj na miesta, kam bežný návštevník vkročiť nemôže. Záver tábora patril výstave detských diel z tvorivých dielní a bábkovému predstaveniu, ktoré si nacvičili pre rodičov.

„Veríme, že aj z tohtoročných táborov, ktoré sme pripravili v spolupráci so Slovenským národným múzeom si  deti odnášajú skvelé zážitky, spomienky a  nové priateľstvá. Už teraz sa tešíme na ďalších, ktorí sa o rok s nami presnú do histórie.“ povedala Hana Gendiarová, správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY už štyri roky podporuje a v spolupráci so Slovenským národným múzeom realizuje vzdelávací projekt Škola v múzeu. Finančná podpora z nadácie je predovšetkým určená na realizáciu vzdelávacích a interaktívnych program pre deti v slovenských múzeách, na sprístupňovanie kultúrnych aktivít, nákup pomôcok a poskytovanie voľného vstupu pre detského návštevníka.