NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Nadácia opäť podporí zamestnanecké projekty

Nadácia Poštovej banky v rámci druhého kola Zamestnaneckého grantového programu MAJÁK podporí 6 skvelých projektov v celkovej výške 7 500 €. Grantový program MAJÁK je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít, ktorým sa zamestnanci skupiny Poštovej banky venujú ako dobrovoľníci vo voľnom čase.

Počas dvoch mesiacov mohli zamestnanci celej skupiny Poštovej banky zasielať návrhy svojich projektov so žiadosťou o finančnú podporu v rámci vyhláseného druhého kola grantového programu.  Celkovo nám prišlo 14 žiadostí z oblasti zdravia, športu, kultúry, vzdelávania  a sociálnej pomoci. Na základe hodnotenia členov správnej rady Nadácia schválila podporu pre 6 projektov, prostredníctvom ktorých pomôžeme tam, kde to má zmysel.

„Sme veľmi radi, že sa naši zamestnanci zapojili aj do druhého kola grantového programu MAJÁK a opäť nám zaslali veľmi pekné projekty, ktoré rozhodne stoja za podporu“ uviedla Hana Gendiarova, správkyňa Nadácie Poštovej banky.

Vďaka finančnej podpore od Nadácie Poštovej banky absolvujú deti z detského domova Hipoterapiu, mládež s mentálnym postihnutím zažije nezabudnuteľný deň na hrade Devín či podporíme vznik tvorivých dielní pre rodiny s predčasne narodenými deťmi.

Ďakujeme našim zamestnancom, že pomáhajú spolu s nami!

Podporené projekty:

  • Letný terapeutický tábor „Talenty a dary“

Organizácia: občianske združenie Kolobeh života

Nadácia finančne podporí realizáciu dvoch turnusov letného tábora. Tábor je určený pre deti, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov. Prostredníctvom arteterpaie, ergoterpaie, skupinových či individuálnych terapií, hravých aktivít, športu a aktívneho pobytu v prírode bude pre tieto deti vytvorený priestor plný lásky , pomoci a podpory. Výška podpory projektu: 3 000 €

  • Kardiotábor 2015

Organizácia: občianske združenie Klub Detskej Nádeje

Príspevok z nadácie je určený na realizáciu tábora pre 45 detí s kardiologickými ochoreniami, pre ktoré je takýto tábor jedinečnou a niekedy aj jedinou príležitosťou stráviť čas so svojimi rovesníkmi a zažiť skvelé zážitky a dobrodružstvá. Výška podpory projektu: 1 000 €

  • Plavba loďou na Devín

Organizácia: Spojená škola- špeciálna škola pre vzdelávanie žiakov s mentálnym         postihnutím

Zámerom projektu je umožniť deťom s mentálnym postihnutím zažiť výnimočný deň na Devíne a  Bratislavskom hrade. Celodenný výlet obohatí ich skúsenosti so svetom a spestrí ich každodennú rutinu. Výška podpory projektu:  300 €

  • Tvoríme s rodinami predčasniatok

Organizácia: občianske združenie Malíček

Zmyslom tohto projektu je naučiť deti a rodiny akceptovať zdravotné obmedzenia predčasne narodených detí a nepovažovať to za niečo zvláštne. V rámci projektu sú naplánované tvorivé dielne pre 60-90 rodín. Počas nich sa stretnú rodiny so zdravými deťmi s rodinami s deťmi predčasne narodenými. Vyrobené dielka následne potešia mamičky hospitalizované s deťmi v zdravotníckych zariadeniach. Výška podpory projektu: 1 000 €

  • Dotyk s prírodou

 Organizácia: nezisková organizácia Alžbetka

Vďaka finančnému príspevku sa bude môcť zrealizovať detský tábor a víkendové pobyty v tatranskej prírode pre 20 detí z krízového strediska. Cieľom projektu je naučiť deti racionálne využívať voľný čas, prekonávať samých seba a cez rôzne aktivity im pomôcť zvládať náročné životné situácie. Výška podpory projektu: 1 000 €

  • Hipoterapia pre deti

Organizácia: občianske združenie Hipko

Tento projekt umožní absolvovať hipoterapiu deťom z detského domova. Vďaka hipoterapii budú môcť deti rozvíjať svoje schopnosti, zlepšiť si svoju pozornosť, jemnú motoriku, odstrániť poruchy reči a integrovať sa do normálneho sociálneho prostredia. Výška podpory projektu: 1 200 €