NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Nápad pre školy: Podporte aj vy vzdelávanie finančnej gramotnosti na školách!

Zmena postoja ľudí k peniazom musí prísť od už základu, a to doslova. Vďaka grantovému programu Nápad pre školy naučíme deti narábať s peniazmi už na základných školách!

Rozvoj vzdelávania detí a mládeže je jedným z cieľov Poštovej banky a Nadácie Poštovej banky, ktoré vďaka rôznym projektom a aktivitám robia samotné štúdium atraktívnejšie, dostupnejšie, ale predovšetkým využiteľnejšie v ďalšom „dospeláckom“ živote.

 

Za týmto účelom vznikol grantový program Nápad pre školy, ktorého cieľom je podpora projektov na rozvoj finančnej gramotnosti detí a mládeže. Vďaka grantu podporíme projekty na 4 základných a 4 stredných školách, medzi ktoré prerozdelíme až 50 000 €. Odmeníme aj učiteľov, ktorí budú garantmi projektov a takisto aj triedy, ktoré sa podieľali na vypracovaní nápadu finančnej gramotnosti.  

„Veríme, že je potrebné vzdelávať ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, aby vedeli so svojimi peniazmi správne nakladať a vedeli sa správne rozhodovať. V tejto oblasti je potrebné začať od základov, číže edukovať už deti na základných a stredných školách pomocou hier, zábavných cvičení a interaktívnych aktivít. Preto sme sa rozhodli podporiť školy a pedagógov v ich úsilí priniesť deťom zaujímavé a inovatívne aktivity v tejto oblasti. Veríme, že projekty, ktoré nám do grantu prídu naplnia naše ciele a očakávania.“ Hana Tarabová, Správkyňa Nadácie Poštovej banky

 

Máte aj vy nápad, ktorý originálne a hravo naučí školákov, ako rozumne narábať s ich vreckovým? Nenechávajte si ho pre seba! Prihlásenie projektov je možné do 15.1. 2019

Pri hodnotení projektov sú zohľadňované štyri črty, a to INOVATÍVNOSŤ, INTERAKTÍVNOSŤ, PRIDANÁ HODNOTA A UDŽATEĽNOSŤ PROJEKTU PO JEHO SKONČENÍ.

Výsledky vyhodnotenia 1. kola budú známe 31. Januára 2019. Následne zverejníme všetky projekty a  vy budete môcť zahlasovať za TOP nápad na stránke www.napadpreskoly.sk, ktorý získa cenu verejnosti.