NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Naučme deti „Múdro sporiť a rozumne míňať“

Kto šetrí, má za tri. Aj táto ľudová múdrosť patrí do detského sveta, aby naše ratolesti lepšie chápali význam a hodnotu peňazí. Nápomocnou im odteraz bude aj interaktívna výstava s názvom „Múdro sporiť a rozumne míňať“ v Detskom múzeu Slovenského národného múzea (SNM), ktorá vznikla vďaka grantu Nadácie Poštovej banky. Určená je všetkým žiakom základných škôl, ktorí chcú viac nahliadnuť do sveta fungovania bánk a financií. 

„Sme presvedčení, že človek by sa mal finančne vzdelávať už od útleho veku. Žijeme v rýchlej dobe, kedy už aj deti prichádzajú v určitej forme do styku s peniazmi. Naším cieľom je, aby si uvedomili ich hodnotu a naučili sa s nimi rozumne narábať. Ukážeme im aj časť z toho, ako funguje banka a čo všetko obnáša práca s peniazmi“, spresňuje Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky.

Vysvetliť pojmy ako bankový účet, sporenie, úrok či hypotéka je pre nejedného rodiča náročnou „misiou“, podobne to platí aj pre výber peňazí z bankomatu, používanie papierových bankoviek a platbu kartou. Tvorcovia výstavy mysleli na všetko, jej súčasťou sú napríklad bankomat na tzv. „loptičkové“ peniaze, kvíz na úrok či chodba rozhodnutí. „Našou ambíciou je vysvetliť deťom hravou a pútavou formou základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt. Snažíme sa touto cestou prispieť k ich lepšiemu vnímaniu a osvojeniu si týchto princípov. Veríme, že si každý návštevník odnesie z výstavy niečo nové“, hovorí Branislav Rezník, projektový manažér Detského múzea SNM.

Výstava je určená predovšetkým pre deti vo veku od 5 do 12 rokov, no ocenia ju zaiste aj samotní rodičia, ktorým pomôže vysvetliť túto tému aj iným spôsobom. „Naučiť deti hospodáriť s peniazmi by mal byť tiež jedným z výchovných cieľov rodičov. Deti často nepoznajú hranicu, čo si môže rodinný rozpočet dovoliť a čo nie. Rodičia majú skôr tendenciu deti ochraňovať pred peniazmi, ako niečím zlým. A preto im nie sú schopní vysvetliť, odkiaľ sa ich peniaze v peňaženke vzali a kde ich získali. Niekedy je táto téma tabuizovaná,“ vysvetľuje Mgr. Zuzana Vojtová, psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.  

Interaktívna výstava „Múdro sporiť a rozumne míňať“ v Detskom múzeu SNM je sprístupnená do konca augusta 2017 a teší sa na všetkých zvedavých návštevníkov.