NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Originálne a trvalo udržateľné nápady oceníme grantom

Nadácia Poštovej banky sa aj tento rok rozhodla podporiť zaujímavé projekty, ktoré sú venované deťom, mládeži, aktívnym ľuďom aj seniorom a podporujú zmysel dobrovoľníctva. Radi podporíme aj váš originálny nápad, pretože v Poštovej banke sa dobro stále nosí.

Do minulého ročníka sa prihlásilo 94 projektov, z čoho sme sumou 30 000 € podporili až 22 z nich. Váhate, či prihlásiť svoj nápad? Čítajte ďalej a inšpirujte sa výpoveďami úspešných uchádzačov o grant v roku 2018. Veríme, že tento rok budeme môcť pomôcť práve vám.

Nápad: Dedičné remeslo: Včelárenie

Organizácia: OZ kRaj

„Včelárenie pokladám za generačné povolanie, keďže naša rodina si odovzdáva toto remeslo už 3 generácie. Pomocou projektu som chcel symbolicky opätovne vytvoriť puto troch generácií prostredníctvom včiel. Najmenší sa učili od strednej generácie a tá najstaršia dostala priestor posunúť svoje vedomosti a skúsenosti tým mladším generáciám. Myslím, že to bola obohacujúca skúsenosť pre každú generáciu a projekt prepojil ľudí v komunite, ktorí by sa ani napriek spoločnej záľube nespoznali. V rámci projektu vznikli 2 včelnice v Lučenci a Utekáči a sú využívané včelárskymi krúžkami na priľahlých školách.“ (p. Dávid Turčáni)

Nápad: MOBILNÉ ZÁHRADKY - prostriedok na efektívne využívanie voľného času

Organizácia: Základná škola, Kulíškova 8

„Do vašej výzvy sme sa zapojili, pretože sme chceli rozvíjať pracovné zručnosti detí,  podporiť u detí záujem o práce v záhrade, aby poznali  niektoré druhy ovocia a zeleniny, resp. aj byliniek nielen na tanieri, ale aj „naživo“ v školskej záhrade. Do aktivity sme zapojili aj rodičov, ktorí nám pomohli osadiť záhradky. Deti sa  o záhradky starajú, polievajú, plejú. Úrodu, ktorú poskytla záhrada, deti zužitkovali a spracovali v žiackej kuchynke. Pripravovali si zdravý olovrant,   bylinkové čaje, citronády s mätou, medovkou, vyrábali si nátierky s pažítkou, žeruchou. O záhradky sa deti starajú celoročne. Pre veľký úspech sme v októbri 2019 osadili ďalšie záhradky, do ktorých sme zasadili kríčky ríbezlí a egrešov. Deti pozorovali, ako rastie naša úroda a zakaždým sa tešili zo zberu. Ujala sa nám každá zelenina, bylinky a aj jahody, ktoré doteraz rodia. Už sme záhradky zazimovali, zasadili sme si cibuľku a tešíme sa na jar.“ (p. Charvátová)

Nápad: Zážitkový chodník v Kyste

Organizácia: Obec Kysta

„Keďže sme malá obec a disponujeme oklieštenými finančnými zdrojmi, hľadáme spôsob, ako by sme mohli naše nápady využiť za pomoci iných. Ďakujeme za túto vašu výzvu a hlavne, že ste náš nápad, náš projekt podporili. Máme veľmi veľa pozitívnych informácií o našom zážitkovom chodníku. Je využívaný stále, dokonca aj v tomto čase. V lete ho navštevovalo veľa ľudí, nie len od nás , ale aj zo širokého okolia... Sme radi, že sa nám hlavne vďaka vám podarilo tento náš nápad realizovať. A je aj veľkou okrasou našej obecnej záhrady.“ (p. Borčiková)