NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Podpora vzdelávania v Slovenskom národnom múzeu

Vzdelávací projekt Slovenského národného múzea – Škola v múzeu už niekoľko rokov umožňuje detským návštevníkom spoznať históriu a vyskúšať si na vlastnej koži ako sa žilo v minulosti. Projekt, ktorého dlhoročným partnerom je Nadácia Poštovej Banky, je určený na sprístupňovanie kultúrnych aktivít pre školské skupiny, jednotlivcov a zameriava sa aj na deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a z regiónov s nízkou zamestnanosťou. S podporou Nadácie Poštovej Banky sú hradené vstupy do múzeí, vzdelávacie programy a materiály na ich realizáciu, ako aj detské letné tábory SNM, ktoré sa tešia záujmu verejnosti.

Vzdelávacie aktivity pre deti a školské skupiny aj v tomto roku prebiehajú v niekoľkých múzeách SNM. V prvom polroku 2015 Historické múzeum v Bratislave pripravilo vzdelávací program pre školy – Stretnutie s Ľudovítom Štúrom, k výstave Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti. Pri prezentácii pamätalo aj na návštevníkov so špeciálnymi potrebami, na slabozraké a nevidiace deti. Prírodovedné múzeum v Bratislave vydalo metodický materiál k 10. výročiu vzniku multifunkčnej miestnosti – Objavovne a expozície Biodiverzita Zeme. V Múzeu Bojnice, pri prehliadke expozícií s názvom Hra na minulosť, sa detský návštevník zoznamuje s históriou a pôvodnými majiteľmi zámku hravou formou, prostredníctvom starých zabudnutých kufríkov. Múzeum Červený Kameň ponúka rodinám s deťmi a školským skupinám pracovný list Hradný záhradník, s ktorým môžu objavovať hrad riešením siedmych záhad. Veselé štvrtky v Spišskom múzeu v Levoči počas školských mesiacov umožňujú školopovinným žiakom venovať sa rôznym témam, ktoré korešpondujú s práve prebiehajúcou výstavou. Napríklad výšivke, keramike, krojom, kožuchom, maľbe na sklo, alebo technike modrotlače. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Modrom Kameni pripravilo projekt Bábkarské sympózium, zamerané na organizovanie viacdňových stretnutí mladých výtvarníkov, ktorí navštevujú výtvarné odbory a krúžky na základných školách, základných umeleckých školách a v Centrách voľného času v regióne. Projekt Čarujeme ihlou – vyšívaná krása, ktorá zdobila kráľovnú v Múzeu v Betliari predstaví zbierky vyšívaných textílií z kaštieľa, ktorý patril rodine Andráši (Andrássv). Počas prehliadky výstavy s názvom Jej výsosť kráľovná Alžbeta sa žiaci stretnú s výšivkou na oblečení a doplnkoch, ktoré patrili kráľovnej Alžbete.

Počas leta Slovenské národné múzeum s podporou Nadácie Poštovej Banky opäť pripravilo detské tábory. Začiatkom júla 2015 v pobytovom tábore na Červenom Kameni sa skupina detí zoznámi s lokalitou a históriou hradu. V dennom tábore s názvom Pánom na hrade 2015 v Historickom múzeu deti preskúmajú zaujímavé miesta Bratislavského hradu, kde sa návštevníci bežne nedostanú.

Vzdelávacie projekty SNM v roku 2015 podporené z Nadácie Poštovej Banky: SNM–Historické múzeum: Stretnutie s Ľudovítom Štúrom, SNM-Prírodovedné múzeum: 10 rokov Objavovne a expozície Biodiverzita Zeme, SNM-Múzeum Bojnice: Hra na minulosť, SNM-Múzeum Červený Kameň: Hradný záhradník, SNM-Spišské múzeum: Veselé štvrtky, SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek: Bábkárske sympózium, SNM-Múzeum Betliar: Čarujeme s ihlou – vyšívaná krása, ktorá zdobila kráľovn