NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Spolu to zvládneme

Uvedomujeme si, že túto mimoriadnu situáciu dokážeme zvládnuť len spoločnými silami. Skupina J&T, ktorej súčasťou je aj Poštová banka, sa spoločne s Energetickým a priemyslovým holdingom (EPH) rozhodla darovať na boj proti koronavírusu 8 miliónov EUR, ktoré venujú na zabezpečenie ochranných pomôcok a zdravotníckeho materiálu. Aktuálne robia zainteresované strany všetko preto, aby bola pomoc doručená na územie SR a následne rozdistribuovaná na miesta, kde je to potrebné. 

8 miliónov EUR (4 milióny pre Slovensko a 4 milióny pre Českú republiku) budú rozdeľované okrem Nadácie Poštovej banky aj Nadáciou J&T, EPH, Nadáciou EPH a Nadáciou JOJ v úzkej kooperácii s krízovými štábmi oboch krajín.

,,Pozorne sledujeme snahy vlád zabezpečiť pre občanov dostatok najpotrebnejšieho materiálu pre boj proti koronavírusu. Uvedomujeme si komplikovanosť situácie a to, že žiadna cesta dnes nie je istá. Preto sme využili kontakty v Číne a prostredníctvom našich partnerov sme sa pokúsili zabezpečiť pre obe krajiny  aspoň to najpotrebnejšie. Som rád, že dnes môžem povedať, že niektoré objednávky materiálu, za ktorý sme už zaplatili prvé 4 milióny, máme potvrdené a hľadáme spôsob, ako ho dostať do krajiny. Doprava sa však ukazuje ako jeden z najväčších problémov a nie je vylúčené, že napokon budeme musieť požiadať pri získavaní povolení o spoluprácu vlády,“  vysvetlil Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T.

O konkrétnych množstvách a typoch  objednávok zdravotnej pomoci a ich rozdelení budeme postupne informovať po ich dopravení na Slovensko, resp. do ČR. Pomoc sa sústreďuje na chirurgické rúška, respirátory N95 a FFP3, ochranné rukavice, obleky a okuliare ako aj testovacie sady.

Akonáhle ochranné prostriedky a zdravotnícky materiál dorazia na Slovensko, zverejníme možnostii získania našej pomoci.

Ďakujeme za porozumenie.

#spolutozvladneme

Staršie články