NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Stromček splnených prianí

Pred Vianocami nadácia spustila prvý ročník veľmi peknej aktivity Stromček splnených prianí, prostredníctvom ktorej sme rozžiarili očká deťom zo sociálne slabých rodín. Zamestnanci mali možnosť sa aktívne zapojiť a splniť vybranému dieťaťu jeho tajné vianočné prianie. Príbehy 35 detí, ktoré boli rozvešané na stromčeky však zmizli rýchlosťou blesku, a preto sme projekt rozšírili a zapojili ešte ďalších 20 detí.

Stromček splnených prianí vykúzlil v River Parku počas decembra neopakovateľnú vianočnú atmosféru. Bolo úžasné sledovať ako s postupom času pribúdajú darčeky pod stromčekom, ako si zamestnanci dávali záležať na tom, aby kúpili čo možno najlepší darček pre ich vybrané dieťa. Pár dní pred Vianocami sme darčeky rozdistribuovali rodinám po celom Slovensku, aby sa z nich potešili deti na Štedrý večer.

Nadácia nechcela zostať bokom, a preto venovala každému členovi zapojenej rodiny 20 € na prípravu štedrých a veselých Vianoc. Spolu sme rozdali rodinám sumu vo výške 1 800 €.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa do projektu zapojili a splnili želania tých najmenších. Vďaka nim malo 55 detí krásne a štedré Vianoce. Už teraz sa tešíme na 2. ročník tejto vydarenej aktivity.

Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami!