NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

V 3. kole MAJÁKU Nadácia podporila 8 projektov

Počas jesene mali možnosť naši zamestnanci zasielať návrhy na podporu verejnoprospešných aktivít, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Opäť dokázali, že pomoc druhým im nie  je cudzia a do 3. kola zamestnaneckého grantového programu MAJÁK nám zaslali rekordných 28 žiadostí. Každá z nich by rozhodne stála za našu podporu, avšak museli sme vybrať tie, ktoré nás presvedčili, že  naša pomoc je skutočne potrebná. Správna rada  našej nadácie vysoko pozitívne zhodnotila všetky zapojené projekty a vybrala 8 najlepších projektov, ktoré podporí v celkovej výške 11 000 €.

A aké projekty sme podporili?

1) Organizácia: OZ na ľade

 • Projekt: Korčuľovanie a základ ľadového hokeja pre deti z detských domovov a krízových centier v Bratislave
 • Zamestnanec: Stanislav Hladík (Odbor back office)
 • Poskytnutá suma: 1 000 €

2) Organizácia: Združenie rodičov pri materskej škole v BA

 • Projekt: Revitalizácia logopedickej učebne v špeciálnej materskej škole za pomoci dobrovoľníkov
 • Zamestnanec: Juraj Onderík (PBIT)
 • Poskytnutá suma: 1 000 €

3) Organizácia: Nadácia Filantropia

 • Projekt: Radosť pomáhať - cieľom projektu je zlepšiť prostredie škôl a predškolských zariadení.
 • Zamestnanec: Kvetoslava Kirchnerová (Odbor komunikácie)
 • Poskytnutá suma: 1 000 €

4) Organizácia: ROSA nf

 • Projekt: Záhady Červeného Kameňa - výlet pre mládež s mentálnym a telesným postihnutím
 • Zamestnanec: Marián Polák (Odbor riadenia rizík, skóringu a vymáhania retail. úverov)
 • Poskytnutá suma:  600 €

5) Organizácia: Linka detskej istoty

 • Projekt: Víkend s cestou - víkendové pobyty pre deti zo sociálne slabých rodín v okolí Bratislavy
 • Zamestnanec: Juraj Školka (Odbor ľudských zdrojov)
 • Poskytnutá suma: 1 500 €

6) Organizácia: Plamienok n.o

 • Projekt: Letný tábor pre deti, ktoré stratili blízkeho,  účelom tábora je poskytnúť deťom bezpečný priestor na vyjadrenie a zdieľanie emócií, ktoré prežívajú po strate blízkeho.
 • Zamestnanec: Magdaléna Mihaldová (Odbor financií)
 • Poskytnutá suma: 3 700 €

7) Organizácia: Základná škola v Bratislave

 • Projekt: Spoločne - odlišní, odlišne – spoloční je určený najmä na skvalitnenie podmienok pre prácu so žiakmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia za účelom podpory inkluzívneho prístupu v školstve.
 • Zamestnanec: Adriana Fedáková (Odbor klúčových klientov)
 • Poskytnutá suma: 1 200 €

8) Organizácia: TJ Družstevník Víťaz

 • Projekt: Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy v obci určenej na športové aktivity pre deti a mládež v obci Víťaž
 • Zamestnanec: Pavol Poláček (RP Prešov)
 • Poskytnutá suma: 1 000 €

Počas roku 2015 prebehli celkovo dve kolá zamestnaneckého grantu, nadácia podporila 14 projektov v celkovej výške 18 500€. Veríme, že aj v roku 2016 nám budete do nadácie zasielať projekty, prostredníctvom ktorých pomôžeme tým,  čo to potrebujú. 

Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami!