NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Vzdelávame matky z krízových centier

Ako si aj napriek nízkemu príjmu sporiť, ako efektívne hospodáriť, či ochrániť svoj majetok pred exekúciou? Aj to sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov naučia matky z krízových centier a z azylových domov v rámci projektu Zvyšovanie a rozvoj finančnej gramotnosti. Navyše  môžu dostať aj špeciálny finančný bonus vo výške trojnásobku nasporenej sumy, ktorý im pomôže z časti preklenúť náročné obdobie. Projekt prináša Nadácia Poštovej banky v spolupráci s Nadáciou J&T.

„V krízových centrách a azylových domoch sa ocitajú ženy, ktoré aj so svojimi deťmi prežívajú veľmi náročné obdobie. Tieto ženy potrebujú pomoc v mnohých oblastiach a jednou z nich sú určite aj financie. Cieľom nášho spoločného projektu je, aby sa matky z krízových centier naučili rozumieť základným bankovým pojmom. Aby vedeli, že sa nestačí pozerať na úroky ale na celkové náklady na úver a že splácať jeden dlh ďalším záväzkom nie je riešenie. Z dlhovej špirály potom už často nie je úniku,“ uvádza Andrej Zaťko, generálny riaditeľ Poštovej banky.

Projekt zahŕňa niekoľko workshopov, na ktorých sa budú stretávať mamičky s viacerými odborníkmi z oblasti ekonómie, financií a práva. Súčasťou je aj založenie a vedenie mesačného finančného denníka, prostredníctvom ktorého sa naučia kontrolovať a riadiť svoje financie.

„Naším zámerom je naučiť matky efektívne riadiť a plánovať svoj finančný rozpočet, aby získali kontrolu nad každodennými výdavkami. Verím, že vďaka našim odborníkom získajú dostatok nových finančných vedomostí a zručností, ktoré sú pre ne nevyhnutné,“ uzatvára.

Prvý z workshopov odštartoval v marci. Väčšina matiek ocenila najmä právnické rady v oblasti exekúcií. „Prínosné pre mňa boli najmä informácie ohľadom exekúcii. Debatovala som s právnikom, ktorý mi vysvetlil všetko, čo som potrebovala v tomto smere vedieť. O to viac, že som dostala aj rady, ako sa v budúcnosti podobnej situácii vyhnúť," uviedla pani Veronika, jedna z účastníčok workshopu, Všetky matky sa zhodli, že sa vďaka získaným informáciám budú môcť lepšie rozhodovať a zodpovednejšie narábať so svojimi financiami.

V rámci tohto projektu dostali mamičky s deťmi od Poštovej banky aj možnosť otvoriť si sporiaci produkt, a to vkladnú knižku alebo sporenie Rezerva, kde si mesačne budú odkladať od 5 € do 20 €. V prípade, že si počas 6 mesiacov dokážu pravidelne sporiť, získajú od Nadácie J&T špeciálny bonus vo výške trojnásobku nasporenej sumy. Účasť na projekte zabezpečí mamičkám aj možnosť ďalšej podpory ako napríklad preplatenie rekvalifikačného kurzu.