NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

O nás

Nadácia Poštovej banky je verejnoprospešná organizácia so zameraním na rozvoj telovýchovy, vzdelávania a podporu humanitných cieľov v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci detí a mládeže.

História a Ľudia

História a ľudia NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY

Viac informácií

Naše hodnoty a poslanie

Hodnoty a poslanie NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY

Viac informácií