NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Ako nás môžete podporiť?

Vaša podpora nadácii

Vaša podpora nadácii

Už 10 rokov pomáha Nadácia Poštovej banky tam, kde je to potrebné. Aj vďaka Vám a Vašim finančným príspevkom môžeme pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné. Podporiť nás môžete aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb.

  • Fyzické osoby - zamestnanci do 30. 4. 2018 je potrebné na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska súčasne podať vyplnené:

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%)

Potvrdenie o zaplatení dane

Boli ste počas minulého roku dobrovoľníkom, odpracovali ste najmenej 40 hodín a máte o tom k dispozícii potvrdenie? Ak áno môžete zo svojich daní poukázať 3% na dobrú vec.