NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Žiadosti

Cieľom NADÁCIE je smerovať pomoc práve tam, kde je potrebná a zmysluplná. Prostredníctvom našich grantových programov môžu svietiť lúče nášho nadačného majáka na viaceré miesta.

Nápad pre folklór

je nový grantový program Nadácie  zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Nadácia Poštovej banky tak jasne preukazuje svoj úprimný záujem o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.  Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky.

Grantový program je otvorený do 25.marca 2018

 

Nápad pre 3 generácie

je grantový program venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytla finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácií sa budú spolu podieľať 3 generácie a nápady sú originálne a trvalo udržateľné.

Ďalšie kolo grantového programu otvoríme na jeseň 2018.

 

10 dobrých skutkov- interný zamestnanecký grant

je určený pre zamestnancov skupiny Poštovej banky. Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci získať finančnú podporu na verejnoprospešné aktivity a projekty, ktorým sa aktívne venujú vo voľnom čase.

Pre vyplnenie online žiadosti je treba zaregistrovať sa v systéme Egrant. Pri registrácii je potrebné si vybrať správny grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť.

Pokračovať na online žiadosť